ComEnergy

 
„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Europskog fonda za regionalni razvoj“.
„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Combis d.o.o. i projektnih partnera ASR grupa d.o.o., Fakultet elektrotehnike i računarstva“.
Uvođenjem automatizacije u proizvodnju povećala se količina podataka koja se generira u proizvodnim organizacijama. Proizvodna industrija veliki je potrošač energenata. Pritom se najviše koristi električna energija, ali i značajne količine plina, vode i ostalih energenata, ovisno o potrebama proizvodne organizacije.
U današnje vrijeme razni utjecaji poput klimatskih promjena i smanjenja neobnovljivih izvora energije, podizanja svijesti o potrebi zaštite okoliša te zahtjevi država i nadležnih institucija za smanjenjem potrošnje energije, nameću nužnost pronalaženja rješenja za učinkovitije korištenje energenata u proizvodnji.
Proizvodne organizacije širom svijeta prepoznale su ovaj izazov kao priliku za unaprjeđenje poslovanja, posebice danas kada ubrzani tehnološki razvoj i digitalna transformacija omogućavaju bolje planiranje, praćenje i kontrolu proizvodnog procesa uslijed ranijeg uočavanja odstupanja i/ili kvarova što, u konačnici, rezultira smanjenjem troškova proizvodnje i većom konkurentnošću na tržištu.
Međutim, ostaje izazov kako iz hrpe podataka izvući upravo one koji su menadžmentu potrebni? Kako u pravo vrijeme izvući prave podatke koji prikazuju stvarno stanje cjelokupnog proizvodnog procesa? COMBIS nudi jednostavan odgovor na ovo pitanje!
Sustav poslovne inteligencije za upravljanje energentima u proizvodnji ComEnergy će osigurati:
 kontinuiran uvid u stvarno stanje i precizne informacije koje pomažu u donošenju ključnih poslovnih odluka, umjesto pukog oslanjanja na pretpostavke;
↗ smanjenje troškova omogućavanjem nadzora potrošnje energenata u realnom vremenu te prepoznavanjem prostora za uštedu;
↗ optimizaciju potrošnje energenata usvajanjem strategije potrošnje energenta ovisno o dinamici promjene cijena (prebacivanjem velike potrošnje energenta u vrijeme cjenovno povoljnijih tarifa) i planu proizvodnje;
↗ smanjenje rizika i kvarova nadgledanjem i analizom izvještaja u realnom vremenu, što omogućava pravovremeno poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u procesu proizvodnje, počevši od preciznog predviđanja troškova potrošnje energenata pa do prepoznavanja anomalija tijekom industrijskog procesa;
↗ grafičke prikaze podataka i procesa s ciljem brze identifikacije bilo kakvih odstupanja. 
 
Praćenjem potrošnje energenata kroz sve dijelove proizvodnog procesa u realnom vremenu, moguće je značajno smanjiti troškove proizvodnje i utjecaj na okoliš, a istovremeno povećati proizvodni kapacitet postojećih proizvodnih resursa te se približiti implementaciji ISO 50001 norme. Rješenje će biti moguće integrirati i s ostalim poslovnim sustavima poput ERP/SAP sustava, sustava za naplatu, sustava za upravljanje u proizvodnji (MES, SCADA, HMI, PLC...) i slično. COMBISovi stručnjaci rješenje će prilagođavati potrebama svakog pojedinog korisnika.
Automatsko prikupljanje podataka
ComEnergy će prikupljati podatke o potrošnji jednog, nekoliko ili svih energenata (vode, električne energije, plina, pare, zraka) s mjernih uređaja, no može prikupljati i podatke o sirovinama, vrstama proizvoda, temperaturama, tlakovima, protocima itd. Karakterizira ga velika propusnost podataka i skalabilnost. Podržavat će veći broj protokola za povezivanje s mjernim uređajima (mBus, OPC, Modbus, TCP/IP, Profinet, Profibus, Ethenet/IP, SNMP...), kao i prikupljanje podataka iz raznih izvora (baze podataka, Excel...) te omogućavati različite pripreme mjernih signala s ciljem dobivanja vremenski i vrijednosno usporedivih podataka u cijelom proizvodnom procesu.
Automatsko alarmiranje i izvještavanje
Prikaz analiziranih podataka i rezultata će biti omogućen kroz niz predefiniranih izvještaja i/ili izvještaja kreiranih prema potrebama i zahtjevima korisnika. Prilikom kreiranja izvještaja, COMBISovi stručnjaci vode brigu o ovlaštenjima i ulogama korisnika. Predefinirani izvještaji omogućuju zbirni prikaz potrošnje energenata prema grupama, tj. mjernim mjestima, a kreiraju se automatski na dnevnoj, tjednoj i/ili mjesečnoj razini, u standardnim formatima (Excel, PDF, CSV...). U slučaju iznimnih odnosno nepredviđenih situacija ili problema u proizvodnji, sustav će u realnom vremenu slati obavijest putem definiranih komunikacijskih kanala (e-mail, telefon, SMS...). Korisnik sam definira slučajeve za slanje obavijesti.
Rješenje je predviđeno za:
  • nadgledanje jednog ili više energenata u proizvodnji, uz mogućnost praćenja ključnih parametara proizvodnog procesa (OEE, KPI…) te procjenu buduće potrošnje;
  • praćenje potrošnje energenata u skladištima (omogućen je centraliziran prikaz potrošnje po svim objektima na različitim lokacijama);
  • praćenje kvarova i gubitaka u transportu/distribuciji energenta;
  • prikupljanje podataka u proizvodnji obnovljivih izvora energije te omogućavanje procjene efikasnosti pojedinih jedinica (solarnih panela, vjetroelektrana).
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close